مزاياي مهم آموزش الكترونيكي

جمعه 23 آذر 1397
14:39

­


امروزه با پيدايش آموزش الكترونيكي ديگر تصورات قبلي نسبت به تهيه جا ومكان براي تحصيل وآموزش مجازي از بين رفته است اكنون با به صحنه آمدن دانشگاهها و مراكز آموزش مجازي ديگر نيازي به ترك منزل و صرف هزينه گزاف براي مسافرت و اسكان نيست و هر فردي در هر زمان و مكاني مي تواند از اين امكانات استفاده نمايد افزون بر آن ، ساعات شروع وخاتمه كلاسها ثابت نيست و دانشجويان در هر زمان مي توانند در سر كلاس حضور پيدا كنند يكي از نكات مهمي كه در اين نوع آموزش مطرح است آزادي عمل در انتخاب موضوع وسر فصلهاي مورد علافه افراد است
به طور كلي مي توان اين مزايا را به صورت زير بر شمرد :

۱) عدم نياز به حضور فيزيكي استاد در كلاس درس:
از آنجا كه در اين نوع آموزش كليه ارتباطات از طريق اينترنت انجام مي شود لزومي به حضور فيزيكي مدرس و فراگير در كلاس نيست . تنها كافي است مدرس يا فراگير از طريق يك دستگاه كامپيوتر ا زمنزل يا نزديك ترين مركز متصل به اينترنت به دانشگاه مجازي متصل شوند اين امر خود سر منشأ مزايا ديگري است چرا كه با اين اوصاف ديگر نيازي به صرف هزينه براي ساختمان سازي آموزشي نخواهد بود . از سوي ديگر در شهرهاي بزذگ منجر به كاهش رفت و آمد درشهر وكمتر شدن ترافيك شهري وآلودگي هوا مي شود .