شكل گيري آموزش الكترونيكي

جمعه 23 آذر 1397
14:38

دانشگاهي در سال ۱۹۲۱ صادر شد، كه اولين پايه شكل گيري آموزش الكترونيكي محسوب مي گردد. در سال ۱۹۶۰با تكامل و پيشرفت رسانه ها، تكنولوژي آموزش از راه دور نيز دچار تغييرشد و به جاي تكيه بر سيستم پستي ، دانشگاه ها با استفاده تركيبي از ابزار چند رسانه اي مالتي مديا، جهت پشتيباني

آموزشی از دانشجويان ثبت نام مي نمودند به نحوي كه علاوه بر انگلستان و آمريكا در ساير كشور هاي اروپايي و آسيايي مؤسسات آموزش الكترونيكي توسعه يافت. امروزه آموزش (يادگيري) الكترونيكي مبتنی بر استفاده ازتکنولوژیهای جدید، ابزاری است براي انتقال دانش روز كه مي تواند انواع تخصص و مهارت در رشته هاي متفاوت را در اختيار دانش پژوهان قرار دهد. ‌در واقع” آموزش‌ الكترونيكي‌ ثابت‌ كرده‌ است‌ كه‌ ۲۰ تا ۲۵ درصد يادگيري‌ را نسبت‌ به‌ كلاسهاي‌ درس‌